#
Previous Next

Ceny i strategie zarządzania cenami

Cena to jedyny element tradycyjnego marketingu, który generuje realny dochód dla przedsiębiorstwa. Cena rynkowa nie jest zmienną niezależną, jej wartość zależy od wartości innych elementów marketingu, a także od poziomu konkurencji na rynku i ogólnego stanu gospodarki. Zazwyczaj zmieniają się również inne elementy marketingu (na przykład, gdy zróżnicowanie produktów wzrasta w celu maksymalizacji ceny lub przynajmniej różnicy między ceną a kosztem).

Głównym celem strategii cenowej w gospodarce rynkowej jest maksymalizacja zysków przy planowanej wielkości sprzedaży. Strategia cenowa powinna zapewnić długofalowe zaspokojenie potrzeb konsumentów poprzez optymalne połączenie wewnętrznej strategii rozwoju przedsiębiorstwa z parametrami otoczenia zewnętrznego w ramach długoterminowej strategii marketingowej.

W związku z tym, opracowując strategię cenową, każda firma musi określić dla siebie główne cele, takie jak maksymalizacja przychodów, cen, wielkości sprzedaży czy konkurencyjności przy jednoczesnym zapewnieniu określonej rentowności.
Szukasz biura rachunkowego, które wesprze Cię w codziennych rozrachunkach lub sprawach kadrowych sprawdź Wikom biuro rachunkowe w Poznaniu.

#

Struktura strategiicenowej

Struktura strategii cenowej składa się ze strategii cenowej i strategii cenowej.Strategia cenowa pozwala na określenie z punktu widzenia marketingu poziomu cen oraz limitów cenowych dla poszczególnych grup produktów, opisano to na stronie https://tm360.pl/szkolenie-pricing-polityka-cenowa/. Wycena powinna być zawsze przeprowadzana z uwzględnieniem asortymentu i jakości produktów, ich użyteczności, znaczenia i siły nabywczej konsumentów oraz cen konkurencji. W niektórych przypadkach należy również wziąć pod uwagę ceny produktów zastępczych.

Strategia zarządzania cenami to zestaw środków mających na celu utrzymanie cen warunkowych, sprawdź to na stronie https://www.nobleconcierge.pl/zakupy/wycena-towarow-i-uslug/, a jednocześnie ich faktyczne regulowanie zgodnie z różnorodnością i charakterystyką popytu oraz konkurencji na rynku. Zobacz też stronę na temat reklamy wideo.

#
01